Rolstoelfixatieset t.b.v. Sopur Youngster

S950 318

Deze rolstoelfixatieset maakt het mogelijk de Sopur Youngster goed te fixeren zodat de rolstoel veilig vervoerd kan worden volgens de gestelde normen. De set bestaande uit twee rolstoelfixatiebeugels wordt achterop de Sopur Youngster gemonteerd en er kan zowel met het Bierman systeem als met het vierpunts aanhaak systeem gewerkt worden.

De Inova rolstoelfixatie systemen dienen ervoor om een handbewogen rolstoel of elektrische rolstoel inclusief volwassen rolstoelinzittende veilig te vervoeren in een gemotoriseerd voertuig. Voor het veilig vervoeren van volwassen rolstoelinzittende is de code VVR opgesteld, hierin wordt onder andere beschreven aan welke internationale (ISO) normen de fixeer systemen van de rolstoelen moeten voldoen.

Voor veilig vervoerbare rolstoelen en veilige vastzetsystemen voor rolstoelen zijn internationale (ISO) normen ontwikkeld. De normen ISO 7176-19 en ISO 10542-2 zijn van toepassing. In ISO 7176-19 staat beschreven waar een rolstoel aan moet voldoen om in een gemotoriseerd voertuig als stoel te functioneren.

In ISO 7176-19 staat de volgende verwijzing welke betrekking heeft op ISO 10542-2: The wheelchair shall be designed to provide for forward-facing securement in a motor vehicle using a four-point strap-type tiedown system that complies with ISO 10542-2 using a minimum of four securement points, two at the front and two at the rear, that conform to the geometric specifications set forth in Annex B and the performance requirements in Clause 5.

In ISO 10542-2 staat beschreven op welke methodes de rolstoel in het gemotoriseerde voertuig gefixeerd wordt en aan welke krachten de fixatiepunten moeten voldoen. Het fixeren van de rolstoel gebeurt of door middel van het Bierman  systeem of het vier-punts spanband systeem. In beide gevallen moeten de fixatie aanhaakpunten de rolstoel inclusief volwassen rolstoelinzittende bij een frontale botsing van 50 km/u op zijn plek houden.

Bij een frontale botsing van 50 km/u komt een kracht van 20G vrij, 20G betekent 20 maal het eigengewicht, in dit geval de rolstoel inclusief volwassen rolstoelinzittende. De fixatie aanhaakpunten mogen na een degelijke botsing geen enkele vorm van schade en/of vervorming vertonen

Rekenvoorbeeld handbewogen rolstoel:
Het gewicht van de handbewogen rolstoel is 20 kg en het gewicht van een volwassen rolstoelinzittende is 85 kg, dit brengt het totale massa op 105 kg. Bij een frontale botsing van 50 km/u waarbij 20G vrij komt wordt de massa dus 20 maal zo hoog, in dit geval is dat 2100 kg. Deze 2100 kg wordt over de twee beugels aan de achterzijde van de rolstoel opgevangen waardoor elke rolstoelfixatie beugel met 1050 kg aan trekkracht belast wordt.

Tevens zijn er niet enkel statische trektesten gedaan maar is er ook een rolstoelfixatieset volgens de in ISO 7176-19 beschreven crashtest methode getest. Hierbij toonde de rolstoelfixatie beugels geen enkele vorm van beschadiging of belasting en voldoen dus aan de bijbehorende normen.